volvo top 1
Naslovna > Teme > Carinske olakšice u ćorsokaku
FOTO GALERIJA (11)

Problemi sa izdavanjem Eur 1 obrasca

Carinske olakšice u ćorsokaku

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju BiH i Evropske unije za pojedine evropske proizvođače od 1. januara je mrtvo slovo na papiru, zbog čega bh. građani ponovo moraju plaćati carinu na uvoz polovnih vozila EU porijekla...

Kada je 16. juna 2008. godine u Luksemburgu potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Evropske unije, bh. građanima su poslate mnoge optimistične poruke. Od 1. januara 2016. godine EU nas je gurnula u zapećak, gdje se realno i nalazimo na svom evropskom putu. Naime, od 1. januara 2016. godine pojedine članice Evropske unije (Njemačka, Austrija, Italija...), odnosno proizvođači automobila iz EU (BMW, Audi, Mercedes...) su počeli preduzećima i građanima naše zemlje da uskraćuju administrativne usluge na koje su se obavezali članom 17. Protokola navedenog Sporazuma iz 2008. godine. Kako i zašto su to uradili prvo su se zapitali mnogobrojni uvoznici polovnih vozila, a za njima i obični građani, koji su se našli u čudu kada širom Evropske unije nisu mogli dobiti „potvrdu proizvođača“ bez koje ne mogu dobiti Eur 1 obrazac (plaća se 30 eura), te ne mogu ostvariti pravo oslobađanje od carine pri uvozu polovnih vozila iz EU (vozila koja imaju 51% dijelova proizvedenih u EU) u BiH. To pravo svojevremeno im je obećala BiH pa smo se za odgovor obratili nadležnim institucijama, Upravi za indirektno oporezivanje i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

 


U Upravi su nas podsjetili „da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU u Protokolu 2 o definiciji pojma „proizvodi s porijeklom“ i načinima administrativne saradnje propisuje uslove i načine za sticanje porijekla robe, dokazivanje porijekla, postupak izdavanja dokaza o porijeklu i još niz ostalih procedura sa kojima se dokazuje da je neka roba porijeklom iz EU. U članu 17 navedenog protokola se navodi da su carinske vlasti zemlje izvoznice na pismeni zahtjev izvoznika ili njegovog ovlaštenog predstavnika, nakon uvida u dokumentaciju kojom se dokazuje porijeklo proizvoda dužne izdati Eur 1 obrazac, odnosno dokaz o porijeklu robe – uvjerenje o kretanju“, navodi se u pismenom odgovoru koji smo dobili od Uprave za indirektno oporezivanje (UINO). U njemu se dodaje da „član 22 Protokola 2 predviđa i drugi vid dokazivanja porijekla robe, odnosno izjavu na računu koju izvoznik može dati za robu (vozilo) čija vrijednost nije veća od 6.000 eura. Ovlaštenim izvoznicima je ostavljena mogućnost da daju „izjavu“ bez obzira na vrijednost robe, ako se ista može smatrati proizvodom s EU porijeklom“. Ono što je bitno za BiH građane i uvoznička preduzeća je činjenica da će Uprava „primijeniti nultu stopu carine i osloboditi uvoznih dažbina samo u slučajevima kada uz robu koju uvoze prilože jedan od dva navedena dokaza o porijeklu.“ U svim ostalim slučajevima plaćaju se pune carinske obaveze.

 

U UINO su naglasili da su odmah po saznanju da pojedini proizvođači ne „izdaju dokaze o porijeklu vozila iz EU o istom obavijestili Ministartsvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kako bi preduzeli aktivnosti na rješavanju ovog problema, koji ide na štetu bh. uvoznika“. Vođeni njihovim primjerom zatražili smo odgovor od nadležnog Ministarstva, a slično su uradila i dva bh. preduzeća, koja je takođe interesovalo zašto više ne mogu dobiti potvrde od proizvođača vozila i njihovih ovlaštenih uvoznika, a samim tim i Eur 1 obrazac.
- Ministarstvo nije dobilo zvaničnu informaciju o prestanku izdavanja Eur 1 obrasca. U međuvremenu su nam se obratile samo dvije bh. firme i požalile da u Njemačkoj više ne mogu dobiti potvrde o EU porijeklu. Bez potvrde carinska služba Njemačke im ne želi izdati Eur 1 obrazac i zbog toga moraju platiti carinu na uvoz polovnih vozila u BiH. Firmama je objašnjeno da u skladu sa Carinskim zakonom EU dobavljač polovnih vozila nije u obavezi da izda izjavu dobavljača trgovcu ili izvozniku. To praktično znači da državna tijela zemalja članica EU mogu izdati Eur 1 obrazac za automobile i bez izjave dobavljača, pod uslovom da carinske vlasti mogu zaključiti da su automobili zaista EU roba iz ostalih dokumenata, a koji nisu izjava dobavaljača. Osim toga državna tijela EU su dužna izdati Eur 1 obrazac i na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i prodruživanju između BiH i EU. U praksi mnoga carinska tijela EU najveću pažnju pridaju izjavi dobavljača, pri izdavanju Eur 1 obrazca pa je firmama savjetovano da ili koriste prodajne ugovore da bi nametnuli ugovornu obavezu dobavljaču ili da uzmu u obzir rizik da predmetna roba neće dobiti preferencijalni tretman prilikom uvoza u BiH, kada pregovaraju s kupcima o prodajnoj cijeni – navodi se u odgovoru Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Ukratko to znači da nadležno Ministarstvo nije kontaktiralo predstavnike EU kako bi se upoznali sa činjenicama, zbog čega je došlo do jednostranog kršenja odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nezvanično EU proizvođači imaju primjedbu na veliki broj malverzacija kojima su se pri uvozu polovnjaka služili bh. preduzeća, građani, ali i kompanije iz zemalja okruženja. Rješenje za novonastali problem postoji, ali nadležne institucije za sada prebacuju teret odgovornosti na uvoznike i obične građane, koji kroz veću carinu pune državni budžet.  

CARINSKI IZUZECI - Na polovna vozila porijeklom iz Evropske unije od 2013. godine je ukinuta carina i plaća se samo PDV od 17% na utvrđenu carinsku vrijednost. Da bi se ostvarilo pravo na ostvarivanje ove povlastice uvoznik mora da dokaže da je vozilo porijeklom iz EU. To može da uradi pomoću jednog od dva ponuđena dokumenta:
1. Izjava na fakturi od prodavca vozila (ako je prodavac firma koja može izdati fakturu). Izjava na fakturi je važeća samo za vozila vrijednosti do 6.000 eura. Izjava u fakturi mora biti propisno ovjerena.
2. Eur 1 obrazac (ako se vozilo kupuje od fizičkog lica, putem ugovora o prodaji ili je eventualno već u vlasništvu uvoznika). Eur 1 obrazac je carinsko izvozni dokument kojeg izdaje nadležna carinska služba zemlje u kojoj je vozilo kupljeno (samo zemlje članice EU). Eur 1 nije obavezni carinski dokument i kao takav se dodatno naplaćuje. Da bi se dobio Eur 1 obrazac u zemlji gdje je vozilo kupljeno, kupac carinskoj službi mora dostaviti potvrdu proizvođača (izdaju ju ovlašteni servisi u zemlji u kojoj je polovnjak kupljen), koja za carinike predstavlja dokaz da je vozilo proizvodeno u EU. Bez jednog od dva navedena dokaza o porijeklu vozila ne može se ostvariti oslobađanje od carine. Podsjećamo da je carina na nova vozila porijeklom iz EU ukinuta 01.01.2009. godine i pri njihovom uvozu se plaća samo PDV u iznosu od 17%.

 

Datum objave: 26/12/2016
Komentarišite ovaj članak


Stanje na putevima

Partneri

Auto Shop Magazin

TV Emisija ASM Plus

 

Facebook