Naslovna > Komercijalna vozila > Razdvajanje otpada se isplati
FOTO GALERIJA (4)

Komptech olakšava reciklažu

Razdvajanje otpada se isplati

Njemačka se približila održivom sistemu za obradu otpada. Prerada je bitno olakšana, jer se otpad prikuplja već razdvojen. Više od polovine otpada domaćinstva je biorazgradivo pa je čisto i efikasno razdvajanje izuzetno važno za njegovo recikliranje...

Njemačka je sprovela u djelo Evropsku direktivu o otpadu (Waste Framework Directive) u okviru svog zakona o recikliranju. Zakon je donesen 2012. godine i zahtijeva od proizvođača otpada i onih koji ga skupljaju da biorazgradivi otpad bude strogo odvojen od drugog otpada. Domaćinstva su dobila posebnu kantu za biorazgradivi otpad, odnosno takozvanu „zelenu kantu“. Biorazgradivi otpad izuzetno se jednostavno može ponovo koristiti, najčešće kao kompost ili u proizvodnji energije. I upravo ta prerada je najveća korist za prirodnu sredinu. Od biorazgradivog otpada prvo se dobijaju plin, a zatim tečnosti, te krutine koje služe kao kompost i đubrivo. Za razdvojeni zeleni otpad (ostaci biljaka) radi se jednostavnija obrada. Više od polovine otpada iz domaćinstva je biorazgradivo pa upravo ta kategorija nudi najveću iskoristivost u obradi. Statistike podupiru tvrdnju da je izuzetno važno obraditi i reciklirati upravo biorazgradivi otpad. Podsjećamo da se u Njemačkoj godišnje prikupi oko 10 miliona tona biorazgradivog otpada, što je približno oko 121 kg otpada po stanovniku. Predviđanja kažu da će se ta količina u bližoj budućnosti povećati na 130 kg, a u malo daljoj budućnosti i na 200 kg. To bi značilo da bi Njemačka uskoro mogla prikupljati između 20 i 30 miliona tona biorazgradivog otpada u jednoj godini. Njemačka uprkos velikom napretku na  polju recikliranja otpada ima svoje probleme.

 

 

Zakon je napisan odlično, ali su još prisutni problemi u njegovom sprovođenju. Neki krajevi nisu dobili zelene kante, a dosta veliki broj ljudi nije dovoljno ozbiljno pristupio sprovođenju zakona pa se još uvijek biorazgradivi otpad zna pronaći u miješanom otpadu i obrnuto. Obrada otpada koji nije kvalitetno razdvojen je komplikovana pa samim tim i skupa. Međutim, napredak je vidljiv iz dana u dan i uz sve probleme Njemačka je u samom svjetskom vrhu u aktivnostima održive obrade otpada. Kvalitetna sirovina, kvalitetan proizvod Njemačka ima dosta dugu tradiciju razdvajanja otpada. Prva fabrika komposta na industrijskom nivou napravljena je 1957. godine u Bad Kreuznachu, a „zelena kanta“ za biorazgradivi otpad pojavila se davne 1983. godine. Međutim, najveći dio odgovornosti leži na leđima građana koje treba dobro obrazovati da bi sistem bio efikasan. Obrazovanje mora početi u vrtiću ili ranim razredima osnovne škole. Važno je da građani shvate da je njihov otpad izvrsna sirovina koja ima veliku vrijednost i da bacanjem otpada na nepropisan način zapravo bacaju novac. Proizvodnja sirovina i energije iz otpada ne isključuju jedno drugo, već se nadopunjavaju. U tome ključnu ulogu igra tehnologija obrade otpada, u ovom slučaju tehnologija biorazgradivog otpada, gdje je Komptech jedan od ključnih proizvođača opreme. Komptech nudi velik raspon specijalizovanih mašina, koji mogu razdvajati biorazgradivi otpad i pretvoriti ga u visoko vrijednu sirovinu, a na tu kompaniju i njezine proizvode oslanja se dobar dio njemačkog sistema za obradu otpada.
 

Datum objave: 15/04/2017
Komentarišite ovaj članak


Stanje na putevima

Partneri

Auto Shop Magazin

TV Emisija ASM Plus

 

Facebook