Naslovna > Vijesti > Sistem kontrole performansi električnih vozila

Kia

Sistem kontrole performansi električnih vozila

Senzori tokom vožnje oc jenjuju bruto mas u lakih dostavnih električnih vozil a, nakon čega trenutnim promjenama okretnog momenta po boljš avaju učinkovitost vozila...

Poslovna grupacija Hyundai Motor Group, čiji dio je i Kia, predstavila je sistem, koji ocjenjuje bruto masu vozila lakih dostavnih električnih vozil a u skladu s tim optimizira performanse . Radi se o prvom ovakvom sistemu u automobilskoj industriji , koj i koristi senzore ubrzanja za optimiziranje podešavanja vozila s obzirom na procjenu bruto mase vozila . Grupacija razmišlja o upotrebi ove tehnologije kod novih lakih dostavnih električnih vozila Preciznija procjena preostalog dometa i prilag ođavanje okretnog momenta s obziromna bruto masu vozila. Izračunavanje najveće dozvoljene mase vozila tokom vožnje znači da se okretni moment električnog vozila prilagođava s ciljem dostizanja što veće što veće pređene razdaljine maksimalnog iskorištenja procjenjenog preostalog dometa . To smanju je eventualno proklizavanje točkova i posljedično manje trenja kada vozilo prevozi manje tereta , čime se povećava komerci jalna učinkovitost.
Nova tehnologija omogućava i prilag ođavanje okretnog momenta topografiji s obzirom na bruto masu vozila prilagođava količinu okretnog momenta , koja je potrebna za vožnju uzbrd , što preduzetnicima omogućava smanjenje troškova povezanih s vozilom. U grupaciji razvijamo ovu tehnologij u , jer smo svjesni potrebe za drugačijim pristupom , kada se radi o komerci jalno j upotrebi električnih vozil a ,” rekao je Chae Mo Yang, vođa odjeljenja za razvoj ekološki prihvatljivijih tehnologija . Spremamo se za budućnost u kojoj ćemo moći ponuditi dostavna električna vozila, koja će optimalno djelovati u bilo kojim uslovima na cesti i bez obzira na masu tereta koji prevoze . I ne samo to ova vozila će imati i vrlo niske troškove poslovanja.


Cjenovna konkurentnost budućih lakih dostavnih električnih vozil a je ključ do uspjeha za vlasnike malih preduzeća . Uzimajući to u obzir grupaci ja razvija tehnologiju mjerenja bruto mase vozila upotrebom senzor a ubrzanja umjesto senzora mase; to znači da se ovakva tehnologija može koristiti i kod vozila koja nisu opremljena skupim zračnim ovjesom .Pro jena najveće dozvoljene mase upotrebom senzora ubrzanja izračunava se pomoću drugog Newtonovog zakona ili zakona dinamike o vezi između sile, mase i ubrzanja . U kratko: što je manja masa, a veća sila, koja djeluje na to veće je ubrzanje vozila . Kada, dakle, pomjeramo predmet konstantnom brzinom , masa predmeta se može izračunati s obzirom na ubrzanje. Kada se bruto masa vozila izračuna tokom samog procesa vozilo procjenjuje vozu razdaljinu i prilagođava svoj najveći okretni moment . To znači da se procjena raspoloživog dometa vozila temelji na preciznim izračunima trenutne mase i brzine vozila , što je potrebno uzeti u obzir kod troškova i praktične učinkovitosti u komerci jalnoj upotrebi. Kada na primjer vozilo prevozi težak teret automatski obavještava vozača o procjeni dometa kako bi pružila dovoljnu napunjenost baterije da sigurno dođe do cilja. Grupacija ulaže puno truda u razvoj ekološki prihvatljivijih dostavnih  vozila koja smanjuju emisije štetnih plinova.

Datum objave: 10/06/2019
Komentarišite ovaj članak


Stanje na putevima

Partneri

Auto Shop Magazin

TV Emisija ASM Plus

 

Facebook