volvo top 2
Naslovna > Teme > BiH zatvara vrata Euro 3 polovnjacima

Tema – Promjene u postupku homologacije vozila

BiH zatvara vrata Euro 3 polovnjacima

Prema novim propisima o homologaciji vozila, koji bi trebali biti usvojeni u tekućem mjesecu, od 1. januara 2015. godine u BiH će biti moguće uvesti samo one polovnjake, koji imaju Euro 4 motore ...

Četiri godine nakon početka sprovođenja postupka homologacije pri uvozu novih i polovnih vozila u BiH, pravila igre bi se trebala promijeniti za ovu drugu kategoriju. Naime, Euro 3 norma o kvalitetu izduvnih gasova, koja je bila jedan od ključnih parametara kod uvoza polovnjaka, od 1. januara 2015. godine trebala bi biti zamijenjena Euro 4 normom. Kod novih putničkih vozila ostaće važeći Euro 5 standard, koji se u Evropi i u BiH primjenjuje od 1. januara 2009. godine, dok će se za nova teretna vozila primjenjivati Euro 6, koji je na Starom kontinentu važeći od 1. januara 2014., a postaće obavezujući po ulasku u 2015. godinu. Podsjećamo da je Euro 4 norma na evropskom tržištu postala obavezna za sve nove tipove automobila od 1. januara 2005. godine, dok su se aktuelni mogli proizvoditi i prodavati sa Euro 3 motorima u prelaznom periodu do 1. januara 2006., od kada je svako novo vozilo, koje je registrovano u EU, moralo imati Euro 4 pogon.

 

Prostom računicom ispada da će sa početkom 2015. u BiH biti moguće uvesti polovnjake stare najviše 10 godina. Međutim, treba imati u vidu da su neki proizvođači poput Opela i Volkswagena, već 2003. godine u svom programu imali automobile, čiji motori su zadovoljavali Euro 4 norme o kvalitetu izduvnih gasova. U Ministarstvu komunikacija i transporta BiH su nam sugerisali da je uvođenje novih pravila homologacije pri uvozu polovnjaka svojevrsni odgovor državnog aparata na sve veću starost voznog parka u BiH, ali i generalno sve lošije stanje automobila i njihovu ekološku neprihvatljivost. “Smatramo da je potrebno preduzeti sve raspoložive aktivnosti, kako bi se u BiH povećao broj ekološki prihvatljivijih vozila, odnosno smanjio broj zagađivača sa tendencijom njihovog povlačenja iz upotrebe. Uzimajući u obzir da je jedan od osnovnih ciljeva evropske politike održivog saobraćaja zadovoljavanje ekoloških kriterija motornih vozila, dozvoljene granice emisija zagađivača su se vremenom pooštravale i mi moramo da pratimo te promjene”, rekao nam je Zoran Andrić, pomoćnik ministra u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH.

 

Prema njegovim riječima nadležno Ministarstvo je preduzelo niz aktivnosti na realizaciji planiranih mjera, sa posebnim naglaskom na tri segmenta. “Prvi segment je priprema propisa, koji se tiču sistema homologacije vozila u Bosni i Hercegovini, u cilju propisivanja minimalnih tehničkih uslova za uvoz polovnih vozila standarda EKO-4, umjesto dosadašnjeg EKO-3, sa primjenom od 01.01.2015. godine. Očekujemo da će ovi propisi biti usvojeni u tekućem mjesecu”, objasnio je Andrić. On je dodao da se drugi segment novih propisa odnosi na poboljšanje u oblasti uvoza, distribucije i prodaje automobilskih dijelova. “Sistem homologacije novih dijelova, uređaja i opreme od 1. januara 2015. godine trebao bi biti organizovan tako da se uzorak dostavlja na ispitivanje. Po njegovom odobrenju biće izdat sertifikat, koji će važiti za predmetnu seriju dijelova”, istakao je Andrić. Treći segment novih propisa odnosi se na oblast, koja do sada u BiH nije bila regulisana posebnim zakonskim aktom. “Prijedlogom plana Ministarstva za narednu godinu predviđena je izrada Zakona o promovisanju ekološki prihvatljivijih vozila. 

 

Ovim se Zakonom propisuju mjere za promovisanje upotrebe čistih i energetski efikasnijih vozila u drumskom prevozu, radi poticanja tržišta čistih i energetski efikasnijih vozila i zaštite životne sredine, klime i energetike. Ovim bi se Zakonom prenijela Direktiva 2009/33/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 23. aprila 2009. godine", rekao nam je Andrić. Iz Ministarstva poručuju da je u pripremi i unapređenje sistema tehničkih pregleda i registracije vozila, putem izmjena i dopuna Zakona o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koje su već upućene Savjetu ministara BiH u dalju proceduru.

Datum objave: 12/12/2014
Komentarišite ovaj članak


Stanje na putevima

Partneri

Auto Shop Magazin

TV Emisija ASM Plus

 

Facebook