volvo top 2
Naslovna > Teme > Euro 4 čeka novog ministra
FOTO GALERIJA (48)

Tema – Nova pravila za uvoz polovnjaka

Euro 4 čeka novog ministra

Odluka o uvođenju Euro 4 kao donje osnovice za uvoz polovnjaka ne može biti donijeta dok se ne izabere novi ministar Ministarstva komunikacija i transporta BiH...

Gusta magla koja je pritisnula Sarajevo i ostale bh. gradove tokom decembra, značajno je povećala zagađenje vazduha zadržavajući u sebi mnogobrojne štetne gasove, koji su u atmosferu izbačeni kroz dimnjake i izduvne sisteme automobila. Situacija je ubrzo postala alarmantna, pa je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 30. decembra pribjeglo nepopularnom potezu zabrane saobraćanja vozila čiji motori ne zadovoljavaju minimalno Euro 3 normu. Praktično to znači da su „na točkovima“ ostali automobili proizvedeni poslije 1. januara 2001. godine, kada je na evropskom tlu na snagu zvanično stupila Euro 3 norma i mnogobrojni izuzeci, koji su ovaj standard ispunili u prelaznom jednogodišnje periodu, a u nekim slučajevima i prije toga.

 


Zahvaljujući tvrdoglavoj magli mnogi bh. zvaničnici postali su svjesni činjenice da je prijedlog nove odluke o uvođenju Euro 4 norme kao osnovice za uvoz polovnjaka „na čekanju“ već više od godinu dana. Podsjećamo vas da je prelazak na Euro 4 standard prvobitno bio najavljen za 1. januar 2015. godine, pa onda prolongiran za 1. april, nakon čega su se predstavnici Ministarstva komunikacija i transporta BiH jednostavno ućutali. Njihovo ćutanje donekle se može opravdati neblagovremenim formiranjem vlasti na bh. nivou i izboru novog ministra, koji se otegao do kraja marta, kada je na čelo Ministarstva komunikacija i saobraćaja BiH došao Slavko Matanović. Zbog političkih previranja Matanović se na ovoj poziciji zadržao do decembra prošle godine. Zašto od marta do decembra Ministartvo nije uspjelo da donose prolongiranu odluku do sada nije poznato. Kao zamjena za Matanovića Vijeću ministara BiH 11. januara 2016. je predložen Bakir Dautbašić, kojeg je istog dana uhapsila Državna agencija za istagu i zaštitu SIPA. Do zaključenja ovog broja Dautbašić je bio u jednomjesečnom pritvoru... a Ministarstva komunikacija i transporta BiH bez ministra.

 


Po pojavi guste magle i alarmantnih zagađenja, na neophodnost hitnog uvođenja ograničenja uvoza polovnjaka, sa Euro 4 normom kao polaznom osnovom, krajem 2015. prvo je ukazalo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koje je Savjetu ministara BiH uputilo Inicijativu za njeno uvođenje. Predstavnici ovog Ministarstva su u Inicijativi koja je usvojena 30. decembra 2015. istakli da je odnos uvezenih polovnih i novih automobila u BiH tokom prošle godine dostigao nivo od 11:1 u korist polovnjaka, odnosno da je čak 50 odsto od svih uvezenih automobila iz Euro 3 segmenta, tačnije da je staro između deset i petnaest, a u nekim slučajevima i više godina. Trenutna situacija je takva da iz nadležnog Ministarstva komunikacija i transporta BiH uvjeravaju bh. javnost kako imaju spreman tekst nove odluke, kojom bi se kao donja osnovica za uvoz polovnjaka uvela Euro 4 norma, ali im je za njeno odobravanje neophodan potpis ministra. A jedini kandidat za ovo mjesto, Bakir Dautbašić, do završetka ovog broja se još uvijek nalazio u pritvoru.
Iz današnje perspektive odluka o zabrani uvoza polovnih automobila starijih od sedam godina, koja se jednu deceniju primjenjivala na bh. tržištu, čini se višestruko naprednijom od sadašnjih zakonskih propisa, koji su omogućili liberalizaciju uvoza automobila i značajno pomjeranje dozvoljene starosne granice. Podsjećamo da su sadašnji zakonski propisi usvojeni pod pritiskom Evropske unije, koja je ukidanje zabrane uvoza automobila starijih od sedam godina postavila kao jedan od uslova za nastavak „evropskog puta“ BiH. Na kraju svega treba primijetiti da je prodaja novih automobila, sa 11.000 vozila iz 2011. godine kada je dozvoljen uvoz polovnjaka, koji zadovoljavaju Euro 3 i više standarde, pala na ispod šest hiljada, odnosno na najniži nivo u proteklih 15 godina.


Ant.1
EURO NORME
Legalan uvoz punoljetnih polovnjaka
Svi prvoregistrovani automobili u Evropskoj uniji Euro 3 normu su morali zadovoljavati od 1. januara 2001. godine, ali su mnogi taj uslov ispunili nekoliko godina ranije...
Aktuelni propisi kao osnovni uslov za uvoz polovnjaka u BiH uzimaju činjenicu da motor automobila minimalno zadovoljava Euro 3 normu, što znači da se u našu zemlju mogu uvesti sva vozila, koja su prvi put registrovana na evropskom tržištu od 01.01.2001, jer ista sigurno zadovoljavaju navedenu normu koja je na snagu stupila 2000. godine. Treba dodati da su neki proizvođači, poput Volkswagena, Audija, Mercedesa, BMW-a, od 1998. u ponudi imali automobile čiji su motori ispunjavali Euro 3 normu. Neki motori japanskih proizvođača ovaj standard su ispunjavali i mnogo prije, polovinom devedesetih godina, a sličnih slučajeva ima i kod ostalih. To znači da je teoretski danas u BiH moguće legalno uvesti automobile stare 15, ali i više godina. Podsjećamo da je Euro 4 norma stupila na snagu 1. januara 2005. godine s jednogodišnjim prelaznim periodom. To znači da Euro 4 ispunjavaju svi automobili iz Evropske unije, koji su prvi put registrovani od 1. januara 2006. godine. I ovdje ima izuzetaka, jer su neki Opelovi, Volkswagenovi, Mercedesovi... motori još 2003. i ranije ispunjavali Euro 4 standarde.

 

Ant. 2.
HOMOLOGACIJA
Obavezan postupak pri uvozu
Postupak homologacije u praksi je zamišljen kao kontrolni mehanizam, koji pri uvozu treba da spriječi bilo kakvu manipulaciju sa euro normama...
Homologacija je postupak utvrđivanja usklađenosti vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila sa odredbama važećeg pravilnika i tehničkim specifikacijama, koje propisuje proizvođač ili neka druga mjerodavana institucija... Važeći Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova i opreme vozila usvojen je 25. aprila 2008. godine, kao dokument koji sadržajem u potpunosti pokriva predmetnu oblast. Za njegovo sprovođenje zadužen je tročlani konzorcijum u sastavu EIB Internationale a.d. - Centar za motorna vozila Banja Luka, Institut za saobraćaj i komunikacije Sarajevo i Centar motor Široki Brijeg. Svi detalji vezani za postupak homologacije mogu se naći na internet stranicama http://www.eib-cmv.com; www.homologacija.ba; http://www.centar-motor.com.

 

Ant.3.
NOVI PREDLOZI
Homologacija rezervnih dijelova, traktora i oldtajmera
Bh. zakonodavci u budućnosti bi trebali odlučivati o novim procedurama homologacije rezervnih dijelova i traktore, ali i o uvođenju kategorizacije oldtajmera...
Paralelno sa zahtjevom za izmjenom Odluke o najnižim tehničkim zahtjevima za nova i korištena vozila pred Savjetom ministara BiH se našao i predlog o donošenju propisa koji bi omogućili uvođenje homologacije za rezervne dijelove, uređaje i opremu vozila. Ovim propisima bi kako saznajemo u preduzeći EiB Internacionale a.d. trebali biti obuhvaćeni svi dijelovi „koji su vezani za aktivnu i pasivnu bezbjednost počev od svjetlosne signalizacije, svjetla, pneumatika, dijelova kočionog sistema, zaštitnih kaciga, dječijih sjedalica“... U planu je i uvođenje homologacije za traktore, koji su se do sada mogli uvoziti bez provjere ekološke usklađenosti sa važećim ECE pravilnicima.
- Nadležnim institucijama uputili smo i novi predlog za zakonsko definisanje načina uvoza i kategorizacije oldtajmer vozila, koja su prema aktuelnim propisima starija od 30 godina. Ako se usvoji naš predlog svako vozilo biće kategorizovano po više osnova, primjera radi prema starosti, tehničkoj ispravnosti, originalnosti... U praksi bi to značilo da bismo imali kombinaciju slovnih i brojnih oznaka, sa kojima bi bile definisane sve pojedinačne karakteristike nekog predmetnog vozila – objasnio je Drago Talijan, direktor preduzeća EIB Internationale a.d.


Drago Talijan, direktor preduzeća EIB Internationale a.d.

„Poznato je da je više od 10% zagađenja koje imamo na planeti vezano za izduvnu emisiju kod motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Alarmantna situacija po pitanju zagađenja vazduha u kojoj su se tokom zime našli mnogi bh. gradovi, a na prvom mjestu Sarajevo dala je povoda da se opet aktuelizuje priča o pooštravanju propisa, koji regulišu emisiju izduvnih gasova u BiH. Nadležno ministarstvo je na Savjetu ministara BiH predložilo da Ministarstvo komunikacija i transporta BiH donesi izmjene i dopune propisa sa kojima bi prije svega pooštrili tehničke uslove za vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem u cilju smanjenja emisije izduvnih gasova. To bi praktično značilo da će u BiH umjesto Euro 3 norme moći da se uvoze vozila sa Euro 4 normom od trenutka kada propisi budu objavljeni i na snazi“

Egide i potpisi

Prema aktuelnim zakonskim propisima na tehničkom pregledu obavezna je kontrola nivoa CO2 u izduvnim gasovima, lamda koeficijenta i nesagorjelih čestica kod dizel motora

U većini evropskih zemljama je zastupljen princip progresivnog oporezivanja automobila prema nivou zagađnja, što nije slučaj u BiH

Skidanjem katalizatora ili DPF filtera trajno se gubi Euro norma, koju je motor zadovoljavao sa ovim sistemima 

Policija je 1. februara uhapsila 13 osoba, za koje se sumnja da su tokom 2015. na pumpama „Agrovoće“ iz Zvornika i „Reunion“ iz Kozarca prodavali mješavinu nafte i baznog ulja, umjesto eurodizela

259 osoba poginulo je prošle godine na bh. putevima podaci su entitetskih MUP-ova

Datum objave: 28/11/2016
Komentarišite ovaj članak


Stanje na putevima

Partneri

Auto Shop Magazin

TV Emisija ASM Plus

 

Facebook